Lokacija

Apartmani se nalaze na:

Vitranška 7, 4280 Kranjska Gora

 


 

Pozicija

46N 28 l 58 "

13E 46 l 52 "